Preview Mode Links will not work in preview mode

Successtof Podcast

Feb 7, 2020

Er wordt veel gesproken over 'money mindset'. En dat is niet gek. Want veel vrouwelijke ondernemers voelen vaak een blokkade als het op geld aankomt. Dat is de reden waarom ik de aflevering van vandaag op heb genomen, omdat ik jou wil helpen om door die blokkade heen te breken.

Let op: je gaat waarschijnlijk iets heel...