Preview Mode Links will not work in preview mode

Successtof Podcast


Nov 1, 2022

In deze podcast spreek in met mijn concollega, en lieve en geweldige vriendin, Tineke Zwart. We gaan beiden al heel mee in de ondernemerswereld, en vooral businesss coach wereld. En runnen beide 'multiple six figures business'. In deze aflevering nemen we mee behind the scene's. En spreken we openharig over onze inzichten, hoe we tegen bepaalde dingen aankijken, wat onze grootste groeipijnen zijn geweest ( en nog zijn ) en wat het dus voor ons betekent om ons bedrijf te runnen.