Preview Mode Links will not work in preview mode

Successtof Podcast


Aug 6, 2021

Je ziet het: ik ben mega enthousiast over deze aflevering.

4 augustus 2016 was het moment dat deze kleine dame zich inschreef bij de Kamer van Koophandel. En dat betekent, voor de wiskundige onder ons, dat ik dus 5 jaar ondernemer ben.

In deze aflevering blik ik daar op terug. Wat er is gebeurd. Wat ik heb geleerd. Waar ik in ben gegroeid. En wat de toekomst voor mij in petto gaat hebben. 

So let's do this!