Preview Mode Links will not work in preview mode

Successtof Podcast


Jan 20, 2022

Mijn klanten weten het. Wanneer zij gaan lanceren zeg ik altijd: 'let op! Je gaat nu gigantisch groeien!'

Want er is weinig wat je meer laat groeien dan het lanceren van jou dienst. Je kan jezelf daarmee namelijk echt goed dwarszitten en goed tegenkomen. Wat uiteindelijk impact kan gaan hebben op de resultaten die je behaalt. 

Dat laatste willen we natuurlijk niet! Vandaar dat ik een aflevering voor jou heb opgenomen waarin ik deel wat de meest voorkomende 'mindfucks' zijn die ik voorbij zie kan als klanten hun aanbod gaan lanceren. Zodat jij daarvan kunt gaan leren en dit mee kunt gaan nemen voor jouw volgende lancering.

Want laten we eerlijk zijn: het is veel gemakkelijk om door deze belemmeringen heen te werken, wanneer jij je er bewust van bent. En dat is wat we vandaag precies gaan doen: bewustwording creëren rond deze mindfucks.