Preview Mode Links will not work in preview mode

Successtof Podcast


Aug 30, 2019

Een tijdje geleden kwam er een bericht van een ondernemer op Instagram langs dat iets in mij triggerde. Op dat moment wist ik nog niet waarom, maar kwam - door met haar in gesprek te gaan - daar al snel achter. En werd daarmee een hele grote blinde vlek van mij duidelijk, wat mij uiteindelijk weer bracht om deze aflevering op te nemen. In deze aflevering deel ik met jou de (aller)grootste misvatting die vrouwelijke ondernemers hebben wanneer zij denken aan het strategisch laten groeien van hun business. En wat er kan gebeuren wanneer zij deze opvatting los durven te laten. 

In deze aflevering vertel ik: 

  • Wat voor mij van jongs af aan al vanzelfsprekend was, maar achterkwam dat dit voor veel ondernemers niet het geval is; 
  • Wat het verschil is tussen een ‘goede’ en ‘geweldige’ business coach ( je weet wel: degene waar je meer doorbraken mee gaat realiseren dan dat je ooit voor mogelijk hield); 
  • Wat strategisch nadenken over je business ECHT betekent;
  • Welke scheiding er nu wordt gemaakt in het creëren van je business die er naar mij idee totaal niet is;
  • Waarom ‘inspireren’ en ‘motiveren’ hele grote lege omhulsels voor mij zijn; 
  • Wat mijn grootste inzicht was vanuit NLP voor wat betreft het coachen van anderen; 
  • Op welke manier jij een duurzame business kunt creëren.